میتوکسانترن Mitoxantrone


میتوکسانترن یک داروی ضد سرطان می باشد که با رشد وگسترش سلولهای سرطانی در بدن مقابله می کند. میتوکسانترن در درمان سرطان پروستات و لوسمی های حاد استفاده می شود. میتوکسانترن همچنین در درمان علائم راجعه مولتیپل اسکلروزیس استفاده می شود. میتوکسانترن درمان بیماری مولتیپل اسکلروزیس نمی باشد.

مکانیسم اثر

بنظر می رسد میتوکسانترن با اتصال به DNA سبب مهار ساخت RNA و DNA می شود. میتوکسانترن مهار کننده قوی توپوایزومراز II ، آنزیم مسئول ترمیم DNA آسیب دیده ، می باشد.اثر کشندگی آن بر روی سلولهای در حال تکثیر و در حال استراحت نشاندهنده غیر اختصاصی بودن آن برای چرخه سلولی می باشد.

فارماکودینامیک

نشان داده شده که میتوکسانترن در شرایط برون تن ،مانع تکثیر B cell, T cell ،ماکروفاژ و اختلال در تظاهر آنتی ژن بعلاوه بر روی ترشح اینترفرون گاما ، TNFa، IL-2 اثر می گذارد.

فارماکوکینتیک

میتوکسانترن به صورت تغییر نیافته و یا متابولیت غیرفعال از طریق ادرار ومدفوع دفع می گردد. میتوکسانترن تقریبا 78% با پروتئینهای پلاسما پیوند می یابد( در غلظت 26 تا 455 ng/mL) این پیوند وابسته به غلظت می باشد.
میتوکسانترن به سرعت و بطور گسترده در بافت ها شامل تیروئید ، کبد، قلب، گلبول های قرمز خون منتشر می شود.
متابولیسم میتوکسانترن کبدی بوده و نیمه عمر آن حدود 6 روز می باشد.

مقدار مصرف میتوکسانترن

مقدار مصرف معمول برای لوسمی غیرلیمفوتیک حاد:

بزرگسالان: جهت القا ، مقدار اولیه : 12 mg/m2 داخل وریدی، یکبار در روز از روز اول تا سوم ( همراه با سیتوزین آرابینوساید بمدت 7 روز).

مقدار مصرف معمول برای مولتیپل اسکلروزیس :

بزرگسالان: 12 mg/m2 انفوزیون داخل وریدی کوتاه ( 5 تا 15 دقیقه) هر 3 ماه.

مقدار مصرف معمول برای سرطان پروستات :

12 تا 14 mg/m2 انفوزیون داخل وریدی کوتاه ( 5 تا 15 دقیقه) هر 21 روز همراه با کورتیکواستروئیدها.

مقدار مصرف معمول برای لنفوم غیرهوچکینی:

بزرگسالان:8 تا 10 mg/m2 انفوزیون داخل وریدی هر 21 تا 28 روز بعنوان قسمتی از رژیم شیمی درمانی.

هشدارها

1-تجویز میتوکسانترن دربیماران دارای شمارش نوتروفیل کمتر از 1,500 cells/mm3. بجز در مواردیکه جهت درمان لوسمی حاد غیر لنفوتیک بکار می رود جایز نیست.
2-نارسایی احتقانی قلب، بالقوه کشنده، ممکن است حین درمان با میتوکسانترن یا ماهها تا سالها پس از درمان بروز کند.
3-تجویز داروی میتوکسانترن باید تحت نظر پزشک متخصص شیمی درمانی با عوامل سایتوتوکسیک صورت پذیرد.داروی تزریقی میتوکسانترن باید بصورت انفوزیون وریدی آهسته انجام پذیرد و نباید تزریق زیرجلدی،داخل عضلانی، داخل سرخرگی صورت پذیرد.

نکات قابل توصیه

1-کلیه بیماران قبل از شروع درمان با میتوکسانترن باید تحت ارزیابی علائم و نشانه های بیماری قلبی شامل سابقه بیماری، آزمون فیزیکی و الکتروکاردیوگرام قرار بگیرند.
2- کلیه بیماران باید قبل از شروع درمان با میتوکسانترن ارزیابی کمی کسر تخلیه‌اى بطن چپ با روشهای مناسب ( مثل اکوکاردیوگرام ، MUGA، MRIو...) انجام دهند.

مصرف در بارداری

D ( در این گروه از داروها، مطالعات و نتایج حاصل از آن بیانگر وجود خطر برای جنین انسان است. زمانی که استفاده از دارو برای زنان باردار اجتناب ناپذیر است و خطرات احتمالی پذیرفته شده است، پزشک دارو را تجویز می کند. )

"داروهای معرفی شده و مشاوره دارویی به معنای تجویز نمی باشند. لطفا پیش از مصرف هر دارویی با پزشک مشورت کنید."

بنر مشاوره دارویی
 
برای دسترسی به کانال های شرکت خدمات دارویی رضوی بر روی پیام رسان مدنظر کلیک کنید:

🟣 اینستاگرام 🟡 لینکدین 🔵 تلگرام 🟠 ایتا 🟢 بله

نظر خود را درباره خدمات ما بگویید:

لینک نظرسنجی
 

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.