اطلاعات دارویی لیتیوم

lithium

لیتیوم lithium


-

مکانیسم اثر

-

فارماکوکینتیک

-

تداخلات دارویی

استازولامید , پرفنازین , تری فلوپرازین , تولمتین , تینیدازول , تیوتیکسن , سیبوترامین , فلوفنازین , مترونیدازول , کاربامازپین , کتورولاک , کلرپرومازین , آناگریلید , نوافن , وکرونیوم , بومتانید , اتاکرینیک اسید , توراسماید , روکورونیوم , کوئتیاپین | کوتیاپین , بوپرنورفین , وندتانیب , آلفنتانیل , سوفنتانیل , پالونوسترون , دولاسترون , پتیدین , دی هیدرو اپی آندرستندیون , تاپنتادول , رمی فنتانیل , مگلومین کامپاند , دوفتیلید , بپریدیل , سدیم پلی استایرن سولفونات , آمی سولپراید , آسکلوفناک , آسمتاسین , تریامترن , اکساپروزین , پارکوکسیب , تولفنامیک اسید , رامیپریل , فنوپروفن , فوزینوپریل , مکلوفنامات , موکسی پریل , دکس فن فلورامین , دس ونلافاکسین , آزیلسارتان , کاندسارتان , گرپافلوکساسین , هالوفانترین , دیاتریزوات (آمیدوتریزوئیک اسید) , یدید پتاسیم , بداکیلین , یوتالامات , بندروفلومتازید , برمفناک , آیوکساگلات , روفکوکسیب , والدکوکسیب , بروموپراید , سارسایکلین , لاسمیدیتان , اکسیپامید , بنزتیازاید , هیدروفلومتیازید , پلی تیازید

نکات قابل توصیه

-

دارو های مشابه

کوئتیاپین | کوتیاپین


بنر مشاوره دارویی
 
داروهای معرفی شده به معنی تجویز نمی باشند. لطفا پیش از مصرف هر دارویی با پزشک مشورت کنید.
 
برای دسترسی به کانال های داروخانه مرکزی امام مشهد بر روی پیام رسان مدنظر کلیک کنید:
 

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.