اطلاعات دارویی لیتیوم

lithium

لیتیوم lithium


-

مکانیسم اثر

-

فارماکوکینتیک

-

تداخلات دارویی

استازولامید , پرفنازین , تری فلوپرازین , تولمتین , تینیدازول , تیوتیکسن , سیبوترامین , فلوفنازین , ناپروکسن , کاربامازپین , کتورولاک , کلرپرومازین , آناگریلید , نوافن , وکرونیوم , بومتانید , اتاکرینیک اسید , توراسماید , روکورونیوم , کوئتیاپین | کوتیاپین , بوپرنورفین , وندتانیب , آلفنتانیل , سوفنتانیل , پالونوسترون , دولاسترون , پتیدین , دی هیدرو اپی آندرستندیون , تاپنتادول , رمی فنتانیل , مگلومین کامپاند , دوفتیلید , بپریدیل , سدیم پلی استایرن سولفونات , آمی سولپراید , آسکلوفناک , آسمتاسین , تریامترن , اکساپروزین , پارکوکسیب , تولفنامیک اسید , رامیپریل , فنوپروفن , فوزینوپریل , مکلوفنامات , موکسی پریل , دکس فن فلورامین , دس ونلافاکسین , آزیلسارتان , کاندسارتان , گرپافلوکساسین , هالوفانترین , دیاتریزوات (آمیدوتریزوئیک اسید) , یدید پتاسیم , بداکیلین , یوتالامات , 5-هیدروکسی تریپتوفان , بندروفلومتازید , برمفناک , آیوکساگلات , روفکوکسیب , والدکوکسیب , بروموپراید , سارسایکلین , لاسمیدیتان , اکسیپامید

نکات قابل توصیه

-

دارو های مشابه

کوئتیاپین | کوتیاپین


جهت اطلاع از موجودی داروهای تک نسخه ای در موسسه خدمات دارویی رضوی، با واحد داروهای تک نسخه ای تماس بگیرید .
۰۵۱-۳۱۹۰۸ (داخلی ۱)
و یا شماره 09045416138
موسسه خدمات دارویی رضوی
بانک اطلاعات دارویی | جدیدترین اخبار دارویی | مشاوره داروییدمنوش های گیاهی رضوی| دارای خواص درمانی متنوع

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.