اطلاعات دارویی فلوواستاتین

fluvastatin

فلوواستاتین fluvastatin


فلوواستاتین دارویی از دسته استاتین هاست. فلوواستاتین سطح  خونی کلسترول بد و تری گلیسیرید را کاهش و  سطح کلسترول خوب را افزایش می دهد. فلوواستاتین به منظور کاهش سطح کلسترول وتری گلیسیرید خون(انواعی از چربی) و آهسته سازی روند ساخت پلاک (رسوب چربی) در رگهای خونی به کارمی رود.
فلوواستاتین همچنین به منظور کاهش ریسک حوادث قلبی در بیماران عروق کرونر کاربرد دارد. فلوواستاتین را میتوان در بزرگسالان وکودکان بالای ده سال استفاده کرد.

مکانیسم اثر

فلوواستاتین با مهار رقابتی 3-هیدروکسیل3-متیل گلوتاریل-کوآنزیم آ ردوکتاز (آنزیم تسریع کننده روند تبدیل HMG-CoA به موالونات) عمل می کند. این کاهش مرحله اولیه تعیین کننده سرعت در ساخت کلسترول است. HDL درنتیجه مهار این آنزیم افزایش می یابد، در حالی که کلسترول تام، LDL ، VLDL  ، آپولیپوپروتئین B  وتری گلیسیریدهای پلاسما کاهش می یابند.

علاوه بر توانایی استاتین ها در کاهش سطوح CRP ،آنها قادرند اعمالی نظیر بهبود عملکرد اندوتلیال، کاهش التهاب در محل پلاک کرونری ،مهار تجمع پلاکتی و اثرات ضدانعقاد داشته باشند.

فارماکودینامیک

مهار ساخت کلسترول، سبب کاهش کلسترول در سلول های کبدی شده که خود باعث تحریک ساخت گیرنده های LDL و درنتیجه افزایش جذب ذرات LDL می گردد. نتیجه نهایی این روند بیوشیمیایی، کاهش غلظت پلاسمایی کلسترول است .

فارماکوکینتیک

شروع اثر: حداکثر اثر دارو و حداکثر کاهش LDL طی 4 هفته اتفاق می افتد.

حجم توزیع 35/0 لیتر در هرکیلوگرم است.

متابولیسم: از طریق کبد وتشکیل متابولیت های فعال وغیر فعال می باشد.

نیمه عمرحذف: سریع رهش: حدود سه ساعت، پیوسته رهش: 7.3-10.5 ساعت

دفع: بیشتر از طریق مدفوع(حدود90%) صورت گرفته و 5% دفع از طریق ادرار است.

مقدار مصرف فلوواستاتین

افزایش کلسترول همراه یا بدون سابقه ارثی:خوراکی:

سریع رهش: 40میلی گرم روزی یکبار عصر و یا 40میلی گرم روزی دو بار

پیوسته رهش:80 میلیگرم روزی یکبار( هرموقع از شبانه روز)

 

اختلالات مختلط چربی خون: خوراکی :

سریع رهش: 40میلی گرم روزی یکبار عصر و یا 40میلی گرم روزی دو بار

پیوسته رهش:80 میلیگرم روزی یکبار( هرموقع از شبانه روز)

 

بیمارانی که نیاز به کاهش بیش از 25% در سطح LDL  دارند: خوراکی

سریع رهش: دوز شروع: 40میلی گرم روزی یکبار عصر و یا 40میلی گرم روزی دو بار

پیوسته رهش: دوز شروع: 80 میلی گرم روزی یکبار( هرموقع از شبانه روز)

بیمارانی که نیاز به کاهش کمتراز 25% در سطح LDL  دارند: خوراکی

دوز شروع: سریع رهش: 20میلی گرم در روز عصر، که میتوان دوز را بسته به تحمل و پاسخ بیمار تا ماکسیمم دوز توصیه شده که 80میلی گرم در روز در دودوز منقسم (سریع رهش) و یا یک تک دوز( پیوسته رهش) است افزایش داد.

 

پیشگیری از بیماری قلبی عروقی/ کاهش خطر بروز بیماری های انسدادی عروق:

بزرگسالان >21 سال:

پیشگیری اولیه:

LDL-C ≥190 mg/Dl : درمان با دوز بالا لازم است. از استاتین های جایگزین( آتورواستاتین، روزواستاتین) استفاده شود

تیپ 1 یا 2 دیابت وسن 40-75 سالگی: درمان با دوز متوسط:

سریع رهش: 40میلی گرم دوبار در روز

پیوسته رهش: 80میلی گرم یکبار در روز

 

تیپ 1 یا 2 دیابت وسن 40-75 سالگی و با خطر بالای 7.5 ابتلا به ASCVD در 10 سال آینده:  درمان با دوز بالا لازم است. از استاتین های جایگزین( آتورواستاتین، روزواستاتین) استفاده شود.

سن 40-75 سالگی و با خطر بالای 7.5 ابتلا ASCVD در 10 سال آینده: درمان با دوز متوسط تا زیاد:

سریع رهش: 40میلی گرمدوبار در روز یا استفاده از استاتین جایگزین( آتورواستاتین، روزواستاتین)

پیوسته رهش: 80میلی گرم یک بار  در روز و یا استفاده از استاتین جایگزین( آتورواستاتین، روزواستاتین)

 

پیشگیری ثانویه:

بیماران مبتلا به انسداد عروق یا ASCVD(بیماری های عروق کرونر، سکته، بیماری های عروق محیطی که منشا آن را آترواسکلروزیس میدانند) و:

سن >75 سال: درمان با دوز بالا لازم است: از استاتین های جایگزین( آتورواستاتین، روزواستاتین) استفاده شود.

سن<75 سال یا کسانی که کاندید درمان با دوز بالا نیستند: درمان متوسط:

سریع رهش: 40میلی گرم دوبار در روز

پیوسته رهش: 80میلی گرم یکبار در روز

در مصرف همزمان با سیکلوسپورین یا فلوکونازول:

فراورده سریع رهش: فلوواستاتین بیشتر از 20 میلیگرم دوبار درروز نباید تجویز شود.

هشدارها

دیابت: مواردی از افزایش HbA1c وقندخون ناشتا با مصرف استاتین ها گزارش شده است.هرچند مزایای درمان با استاتین ها( کاهش خطر انفارکتوس یا سکته) نسبت به خطرات ناشی از اختلال در تنظیم قندخون  برتری بیشتری دارد.

 چنانچه بیماری حین مصرف فلوواستاتین، دچار دیابت شود باید استفاده از فلوواستاتین را ادامه دهد ضمن این که باید بیمار را به رعایت سبک زندگی سالم( رژیم غذایی مناسب،ورزش و رسیدن به وزن نرمال وحفظ آن) تشویق نمایید.

هپاتوتوکسیسیتی: افزایش ALT  و AST گزارش شده است که در بیشترموارد گذرا بوده و با ادامه درمان یا قطع موقت آن برطرف شده است. چنانچه علایم هپاتوتوکسیسیتی شدید مثل زردی و هایپربیلی روبینمی مشاهده شد درمان موقتا قطع شود.اتانول ممکن است سبب تشدید علایم هپاتوتوکسیسیتی در حین مصرف فلوواستاتین شود. مصرف فلوواستاتین در بیماران با هپاتیت C فعال مانعی ندارد.

تخریب و تضعیف عضلانی : تخریب سلول های عضلانی به همراه نارسایی حاد کلیه ثانویه به صورت میوگلوبینوری و یا ضعف عضلانی گزارش شده است. بیماران باید به دقت پایش شوند. این اثر وابسته به دوز بوده و با مصرف همزمان سیکلوسپورین، اریترومایسین و یا داروهای کاهنده چربی از سایر گروه ها (فیبرات ها ونیاسین در دوزهای بیشتر از یک گرم در روز) افزایش می یابد. در بیمارانی که کم کاری تیروئید آنها به خوبی درمان نشده و افرادی که داروهای مرتبط با ضعف عضلانی (مثل کلشی سین) مصرف می کنند، باید با احتیاط مصرف شود.

به بیماران آموزش داده شود تا هرگونه درد ناگهانی ماهیچه، سفتی، ضعف یا قهوه ای شدن ادرار به خصوص اگر همراه خستگی یا تب باشد را گزارش کنند.

 در صورت افزایش بالای سطح cpk و یا شک به وجود میوپاتی (ضعف عضلانی) درمان را قطع کنید.

در بیماران با شرایط یا داروهایی که استروئیدوژنز را کاهش می دهند با احتیاط مصرف شود.

در بیمارانی که مقادیر زیاد اتانول مصرف می کنند یا سابقه بیماری کبدی دارند باید با احتیاط مصرف شود. مصرف در افراد مبتلا به بیماری فعال کبدی و یا افزایش ترانس آمیناز فاقد علت مشخص منع مصرف دارد.

در بیماران دارای اختلال عملکرد کلیه باید با احتیاط مصرف شود. این بیماران در معرض میوپاتی (ضعف عضلانی) هستند.

در سالمندان باید با احتیاط مصرف شود. این بیماران نیز در معرض میوپاتی (ضعف عضلانی) هستند.

نکات قابل توصیه

خوراکی: بیماران باید یک رژیم غذایی کاهنده کلسترول را قبل وحین درمان رعایت کنند.

زمان مصرف این دارو ربطی به زمان مصرف غذا ندارد. قرص های آهسته رهش نباید شکسته، جویده و یا خرد شوند.کپسول های سریع رهش نباید باز شود و دو کپسول 40میلی گرم سریع رهش نباید یکجا مصرف شود.

مصرف در بارداری

X ( مصرف در بارداری ممنوع است)


جهت اطلاع از موجودی داروهای تک نسخه ای در موسسه خدمات دارویی رضوی، با واحد داروهای تک نسخه ای تماس بگیرید .
۰۵۱-۳۱۹۰۸ (داخلی ۱)
و یا شماره 09045416138
موسسه خدمات دارویی رضوی
بانک اطلاعات دارویی | جدیدترین اخبار دارویی | مشاوره داروییدمنوش های گیاهی رضوی| دارای خواص درمانی متنوع

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  • مسیح طلیعی | 1400/03/24

   با سلام برای تهیه کپسول ۲۰ میلی‌گرمی فلوواستاتین مشکل دارم و هیچ کدام از داروخانه‌ها حتی اسمش را هم نشنیده‌اند. برای تهیه راهنمایی می‌فرمایید؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   ب سلام
   داروهای مشابه از این خانواده در داروخانه ها وجود دارند.بهتر است برای تعویض دارو با پزشک خود مشورت نمایید.


  • مریم | 1399/07/30

   من کلسترول بالایی دارم۲۸۰ اترواستاتین و لووستاتین که مصرف میکنم سردرد میشم میخواستم ببینم چکار کنم

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام مصرف آتورواستاتین و لوواستاتین باهم منطقی نیست. برای تنظیم دوز داروی خود به پزشک مراجعه کنید


  • سعید | 1398/11/12

   سلام من چربی خونم بالاست وقصدبارداری دارم و35سالمه ودکتربرام قرص رزوواستاتین20 تجویزکرده وبهم گفتن تاعقب انداختی وحامله شدی قطع کن دارورومیخواستم ببینم اشکالی نداره درحین مصرف داروجلوگیری نداشته باشم وحامله بشم مشکلی نداره که وقتی بفهمم حامله ام داروروقطع کنم؟؟وتخمدان پلی کیستیکم دارم گلوکوفاز مصرف میکنم لطفا پاسخ بدید

   پاسخ خانم دکتر اسکناطی:

   در بارداری منع مصرف داشته و در مدت استفاده بهتر است اقدام به بارداری نکنید.