اطلاعات دارویی آمی تریپتیلین

Amitriptyline

آمی تریپتیلین Amitriptyline


آمی تریپتیلین یک داروی ضد افسردگی سه حلقه ای می باشد. آمی تریپتیلین در درمان علائم افسردگی بکار می رود. آمی تریپتیلین یک داروی ضد افسردگی با اثرات سداتیو می باشد.

مکانیسم اثر آمی تریپتیلین

آمی تریپتیلین از طریق مهار برداشت مجدد نوراپی نفرین و سروتونین توسط پایانه سلول عصبی پیش سیناپسی، غلظت سیناپسی آنها را در سیستم عصبی مرکزی افزایش می دهد. بنظر میرسد که با تداوم مصرف آمی تریپتیلین تغییراتی در سطح گیرنده ها ایجاد می شود که تا حدودی اثرات ضد افسردگی این دارو را توجیه می کند.

فارماکودینامیک

آمی تریپتیلین یک داروی ضد افسردگی با اثرات سداتیو می باشد.مکانیسم اثر آمی تریپتیلین در انسان هنوز بخوبی مشخص نشده است. آمی تریپتیلین نه مهارکننده مونوآمینو اکسیداز است و نه بطور مستقیم بر سیستم عصبی مرکزی اثر می گذارد.

فارماکوکینتیک

آمی تریپتیلین پس از مصرف خوراکی بسرعت و بطور کامل جذب می شود.(فراهمی زیستی 30-60% بسته به متابولیسم عبور اول کبدی می باشد. ).بدنبال مصرف خوراکی یا تزریق عضلانی آمی تریپتیلین حداکثر غلظت پلاسمایی پس از 2- 12 ساعت بدست می آید.
آمی تریپتیلین بمیزان زیاد (90% یا بیشتر) با پروتئین پلاسما پیوند می یابد. آمی تریپتیلین در کبد توسط دمتیلاسیون به متابولیت فعال اصلی خود، نورتریپتیلین تبدیل می شود.

موارد مصرف آمی تریپتیلین

افسردگی

مقدار مصرف آمی تریپتیلین

مقدار مصرف معمول برای افسردگی:
-بیماران سرپایی :
مقدار معمول: 75 mg خوراکی در روز در مقادیر منقسم ، در صورت لزوم بر اساس نیاز و تحمل بیمار این مقدارمی تواند به مقدار نهایی 150 mg در روز افزایش یابد.
-بیماران بستری:
مقدار اولیه:100 mg خوراکی در روز
مقدار نگهدارنده: 40 تا 100 mg خوراکی در روز
حداکثر مقدار مصرف مجاز: 300 mg خوراکی در روز
-سالمندان:
10 mg خوراکی سه بار در روز همراه با 20 mg هنگام خواب.
-کودکان( 12 سال و بالاتر):
10 mg خوراکی سه بار در روز همراه با 20 mg هنگام خواب.

تداخلات دارویی آمی تریپتیلین

آتروپین سولفات ( چشمی ) , آریپیپرازول , ادروفونیوم , ارگوتامین سی , اکسپکتورانت , بوسپیرون , دیفنوکسین , فدراتینیب , بلونانسرین , لاسمیدیتان , نتوپیتانت , لورلاتینیب , وراپاکسار , 5-هیدروکسی تریپتوفان , لوومیلناسیپران , کلرسیکلیزین + فنیل افرین , گادوفوسوست , پیلوکارپین خوراکی , هوپرزین آ , لوالبوترول , بداکیلین , گلیکوپیرونیوم توسیلات , آرفورموترول , میلناسیپران , پروپیل هگزدرین , زایلومتازولین , آکریواستین + پسودوافدرین , گرپافلوکساسین , هالوفانترین , تروپیسترون , ومورافنیب , لورکاسرین , بنزفتامین , دکس فن فلورامین , دس ونلافاکسین , اینداپامید , فلبامات , بپریدیل , لیز دگزامفتامین | لیس دکس آمفتامین , تریازولام , آرسنیک تری اکساید , پالونوسترون , تاپنتادول , زیپراسیدون , فنین دیون | فنیندیون , دی اتیل پروپیون , مفلوکین , اسیمرتینیب , وندتانیب , دروپریدول , راساژیلین (رازاگیلین) , سافینامید , کدئین , سم بوتولینوم , سدیم اکسی بات , پروکائین آمید , اسپارفلوکساسین , بنزتروپین , تورمیفن , ریواروکسابان , سیکلوبنزاپرین , رانولازین , پگ اینترفرون آلفا 2بی , تری فلونوماید , پتاسیم سیترات , کلماستین , کلوزاپین , یوهمبین , آزلاستین , فورمترول , دی سولفیرام , گالانتامین , گلی بنکلامید , مدافینیل , مگزیلتین , ونلافاکسین , کلردیازپوکساید , دوبوتامین , آتروپین/دیفنوکسیلات ( لوموتیل ) , رانیتیدین , سیبوترامین , فلووکسامین , فلوکستین , پیریدوستیگمین , تترابنازین , ترازودون , ترانیل سیپرومین , تریپتورلین , دولوکستین , استامینوفن | پاراستامول , استامینوفن+کافیین , استامینوفن+کافیین+استیل سالیسیلیک , استامینوفن+کافیین+ایبوپروفن , الانزاپین , ایبوپروفن , ایپراتروپیوم بروماید , ایندومتاسین , بوپروپیون , پاروکستین , پتاسیم کلراید , پرامی پکسول , پروکاربازین , پیروکسیکام , پیموزاید , تالیدومید , توپیرامات , دیکلوفناک , زولپیدم , سالبوتامول , سالمترول , سایمتیدین , سرترالین , سلکسیب , سیزاپراید , سیناکلست , فلوتیکازون پروپیونات , فنوباربیتال , گرانیسترون , گلی کلازید , لووتیروکسین , لیتیم کربنات , مینوسایکلین , متیل دوپا , مفنامیک اسید , ملوکسیکام , منیزیم سولفات , مکلوبماید , میدودرین , ناپروکسن , نفازولین , نیکوراندیل , وارفارین , کلرفنیرامین , کلونیدین , لینزولید , کوئتیاپین | کوتیاپین , لیوتیرونین
پگ اینترفرون

هشدارها

1- در حین درمان با آمی تریپتیلین بیماران دارای اختلالات افسردگی شدید(MDD)، هم بزرگسالان وهم کودکان، ممکن است وخیم تر شدن وضعیت افسردگی و یا افزایش تمایل به خودکشی یا تغییرات رفتاری غیرطبیعی را تجربه کنند.
2- ایمنی مصرف آمی تریپتیلین در بیماران دارای افسردگی دوقطبی به اثبات نرسیده است.
3- آمی تریپتیلین در بیماران دارای نارسایی عملکرد کبد با احتیاط فراوان مصرف شود.

نکات قابل توصیه

1- در صورت امکان مصرف آمی تریپتیلین چند روز قبل از عمل جراحی انتخابی قطع گردد.
2- در مصرف آمی تریپتیلین هم افزایش و هم کاهش قند خون گزارش شده است.

مصرف در بارداری

C ( داروهای گروه C فقط باید با تجویز پزشک مورد مصرف قرار بگیرد. خطرات ناشی از مصرف این گروه از داروها هنوز رد نشده است و یا اینکه مطالعات انسانی انجام نشده است و پزشک زمانی که احساس کند فواید مصرف این گروه از داروها از مضرات احتمالی آن بسیار بیشتر است و مصرف آن برای بیمار ضروری است تجویز انجام می‌دهد. )

دارو های مشابه آمی تریپتیلین

نورتریپتیلین , آموکساپین


پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  • سعید | 1399/05/17

   مگه ادم واقعا دیوانه باشه با این همه عوارض از امی ترییپتلین استفاده کنه ، خودتون بببینید ارزش داره!!!؟؟؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام هر دارویی عوارض دارد ولی مطمئنا منافع آن (به شرط تجویز درست )ارجح میباشد