اطلاعات دارویی آلی ترتینوئین

Alitretinoin

آلی ترتینوئین Alitretinoin


آلی ترتینوئین تنظیم کننده مهم بیان ژن در رشد و تکامل نئوپلاسم ها است.

مقدار مصرف آلی ترتینوئین

بزرگسالان

کاپوسی سارکوما ناشی از ایدز

ابتدا هر 12 ساعت به ضایعات بمالید، شاید بسته به تحمل فرد تا هر 6-8 ساعت افزایش یابد.در صورت بروز سمیت دفعات مصرف کاهش میابد.

کودکان

ایمنی و کارایی تایید نشده است.

موارد منع مصرف

بارداری

حساسیت شدید به رتینوئیدها
تجویز همزمان درمان ضد کاپوسی سارکوما سیستمیک

آمینولوولینیک اسید موضعی، هگزامینولوولینات، متیل آمینولوولینات موضعی، سالیسیلیک اسید موضعی، سولفور موضعی

مصرف در بارداری

D ( در این گروه از داروها، مطالعات و نتایج حاصل از آن بیانگر وجود خطر برای جنین انسان است. زمانی که استفاده از دارو برای زنان باردار اجتناب ناپذیر است و خطرات احتمالی پذیرفته شده است، پزشک دارو را تجویز می کند. )


جهت اطلاع از موجودی داروهای تک نسخه ای در موسسه خدمات دارویی رضوی، با واحد داروهای تک نسخه ای تماس بگیرید .
۰۵۱-۳۱۹۰۸ (داخلی ۱)
و یا شماره 09045416138
موسسه خدمات دارویی رضوی
بانک اطلاعات دارویی | جدیدترین اخبار دارویی | مشاوره داروییدمنوش های گیاهی رضوی| دارای خواص درمانی متنوع

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.