اطلاعات دارویی ماپروتیلین

Maprotiline

ماپروتیلین Maprotiline


ماپروتیلین از داروهای ضدافسردگی میباشد. ماپروتیلین در اختلالات افسردگی بکار می رود. ماپروتیلین در درمان اختلالات افسردگی ماژور(اساسی)، افسردگی روان رنجوری(نوروتیک)، افسردگی مانیک اضطراب ناشی از افسردگی استفاده می شود.
[ افسردگی و راه های مقابله با آن ]

مکانیسم اثر

ماپروتیلین با مهاربرداشت مجدد سروتونین و اپی نفرین به داخل پایانه عصبی سبب افزایش تحریک گیرنده ها می گردد. بنظر می رسد این اثر فارماکولوژیک مسئول اثر ضدافسردگی و ضداضطراب ماپروتیلین می باشد.

فارماکودینامیک

ماپروتیلین یک ضدافسردگی سه حلقه ای است که اثر درمانی اصلی آن درمان افسردگی است.

فارماکوکینتیک

جذب ماپروتیلین پس از مصرف خوراکی از دستگاه گوارش آهسته ولی کامل می باشد. ماپروتیلین 88% به پروتئین های پلاسما متصل می گردد.
متابولیسم ماپروتیلین کبدی است.حدود 60% مقدار مصرفی بصورت متابولیت های کونژوگه از طریق ادرار طی 21 روز و 30% از طریق مدفوع دفع می گردد.
نیمه عمر ماپروتیلین بطور میانگین 51 ساعت می باشد.

موارد مصرف ماپروتیلین

افسردگی

مقدار مصرف ماپروتیلین

**مقدار مصرف معمول برای افسردگی :بزرگسالان:

-بیماران غیربستری دارای افسردگی خفیف تا متوسط:
مقدار اولیه:75 mg خوراکی یک بار در روز یا در مقادیر منقسم
مقدار نگهدارنده:75 تا 150 mg/day
حداکثر مقدار مجاز:225 mg/day

**بیماران بستری دارای افسردگی شدید :

مقدار اولیه :100 تا 150 mg خوراکی یک بار در روز یا در مقادیر منقسم
مقدار نگهدارنده :75 تا 150 mg/day
حداکثر مقدار مجاز :225 mg/day

هشدارها

1-بیماران تحت درمان افسردگی با ماپروتیلین در تمامی سنین باید کاملا برای علائم بالینی وخیم شدن بیماری،بروز افکار خودکشی و تغییر غیرعادی در رفتار تحت نظارت هوشیارانه باشند.
2- ماپروتیلین برای درمان افسردگی دوقطبی استفاده نمی شود.
3-در موارد گلوکوم با زاویه بسته با احتیاط فراوان تجویز گردد.بسیاری از داروهای ضدافسردگی از جمله ماپروتیلین سبب گشادشدن مردمک چشم می شوندکه می تواند در بیمارانی که از لحاظ آناتومیکی زاویه چشم باریک دارند و ایریدکتومی نداشته اند منجر به حمله زاویه بسته گردد
4- ماپروتیلین می تواند منجر به تشنج گردد لذا در حملات تشنجی با احتیاط فراوان مصرف گردد.

نکات قابل توصیه

1-بیماران و افراد خانواده در مورد بروز علائم اورژانس اضطراب،تحریک پذیری،حملات پانیک،بیخوابی،کج خلقی،خصومت، عصبانیت، تکانشگری، بیقراری حرکتی،هیپومانیا،وخیمتر شدن افسردگی،افکار خودکشی،بخصوص در اوایل مصرف و هنگام افزایش و یا کاهش مقدار مصرف هوشیار باشند.
قطع مصرف ماپروتیلین باید به تدریج و بانظر پزشک انجام گیرد.
2-در صورت کاهش پاتولوژیک نوتروفیل مصرف ماپروتیلین متوقف گردد.در بیمارانی که حین درمان با ماپروتیلین علائم تب و زخم گلو ظاهر می شود شمارش سلولهای خونی ضروری است.

مصرف در بارداری

گروه B ( در این گروه از داروها، مطالعات بر روی حیوانات باردار نشانگر این بود که دارو خطری بر روی جنین ندارد، اما مطالعات کافی روی زنان باردار برای میزان خطر روی جنین در سه ماهه اول بارداری انجام نشده است.)


جهت اطلاع از موجودی داروهای تک نسخه ای در موسسه خدمات دارویی رضوی، با واحد داروهای تک نسخه ای تماس بگیرید .
۰۵۱-۳۱۹۰۸ (داخلی ۱)
و یا شماره 09045416138
موسسه خدمات دارویی رضوی
بانک اطلاعات دارویی | جدیدترین اخبار دارویی | مشاوره داروییدمنوش های گیاهی رضوی| دارای خواص درمانی متنوع

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.