اطلاعات دارویی اسکتامین

Esketamine

اسکتامین Esketamine


اسکتامین یک اسپری بینی است که در کنار داروهای خوراکی برای درمان افسردگی مقاوم در برابر سایر درمان ها، استفاده می شود.

مکانیسم اثر

اسکتامین، اس اناتیومر راسمیک کتامین ، یک آنتاگونیست  غیر انتخابی ، غیر رقابتی گیرنده
(N-methyl-D-aspartate (NMDA است (NMDA یک گیرنده گلوتامات یونوتروپیک است)
مکانیزمی که اسکتامین اثر ضد افسردگی خود را اعمال می کند ناشناخته است

فارماکوکینتیک

فراهمی زیستی: 48٪
زمان پیک پلاسمایی: 20-40 دقیقه پس از آخرین اسپری بینی در جلسه درمان
حجم توزیع(وریدی): 709 لیتر
پروتئین بایندینگ: 43-45٪
متابولیسم: در درجه اول توسط CYP2B و 3A4 و به میزان کمتری توسط CYP2C9 / 2C19 به نورسکتامین متابولیزه می شود.
نورسکتامین توسط مسیرهای وابسته به CYP متابولیزه می شود و برخی از متابولیت های بعدی تحت گلوکورونیداسیون قرار می گیرند.
نورسکتامین در گیرنده NMDA فعالیتی با میل کمتر نشان داد.
نیمه عمر: 7-12 ساعت ؛ 8 ساعت (نورسکتامین)
کلیرانس (وریدی): 89 لیتر در ساعت
دفع:
ادرار: <1٪ بدون تغییر ؛  ≥ 78% متابولیت
مدفوع: ≤ 2% متابولیت

موارد مصرف اسکتامین

افسردگی شدید

-افسردگی ، مقاوم در برابر درمان
- اختلال افسردگی عمده (تک قطبی) همراه با خودکشی

مقدار مصرف اسکتامین

- افسردگی مقاوم در برابر درمان
همراه با داروی ضد افسردگی خوراکی برای افسردگی مقاوم در برابر درمان (TRD)
1-مرحله القایی
-هفته های 1تا4
هفته ای دو بار از راه داخل بینی تجویز میشود
دوز شروع روز 1: 56 میلی گرم
دوزهای بعدی: 56 میلی گرم یا 84 میلی گرم
2-مرحله نگهداری
-هفته های 5 تا 8
هر هفته یک بار از راه داخل بینی تجویز شود
56 میلی گرم یا 84 میلی گرم
-هفته 9 و بعد از آن
هر 2 هفته به صورت داخل بینی یا یک بار در هفته تجویز میشود. فرکانس دوز را به کمترین میزان دوز برای حفظ بهبودی / پاسخ فرد کاهش دهید
56 میلی گرم یا 84 میلی گرم
- اختلال افسردگی اساسی
همراه با داروی ضد افسردگی خوراکی از راه داخل بینی تجویز شود
84 میلی گرم دو بار در هفته  به مدت 4 هفته
ممکن است دوز را به 56 میلی گرم دو بار در هفته بر اساس تحمل کاهش دهند
پس از 4 هفته درمان ، مزایای درمان را ارزیابی کنید و نیاز به ادامه درمان را تعیین کنید.

موارد منع مصرف

خون ریزی داخل جمجمه ای , حساسیت به دارو , آنوریسم یا اختلالات عروقی

-بیماری عروقی آنوریسم (شامل آئورت توراسیک و شکم ، عروق شریانی داخل جمجمه و محیطی) یا ناهنجاری شریانی
-سابقه خونریزی داخل مغزی
-موجود حساسیت بیش از حد به اسکتامین ، کتامین ، یا هرگونه مواد جانبی دیگر

عوارض جانبی اسکتامین

اضطراب , بی خوابی , اسهال , یبوست , سردرد , دندان درد , خشکی دهان , گیجی , سرگیجه , افزایش فشارخون , لرزش , تاکیکاردی , تحریک گلو , بی حالی و رخوت , سرخوشی , میالژی , کاهش هوشیاری , تحریک بینی , تهوع و استفراغ , هیپرهیدروزیس (تعریق بیش از حد و بیشتر در نواحی کف دست و پا و زیر بغل) , سداسیون , درد حلق و حنجره , دیس آرتری

دیسوسیشن، سرگیجه ، حالت تهوع ، ورتیگو، سداسیون ، سردرد ، دیسژوزیا ، هیپوستزی ، اضطراب ، بی حالی ، افزایش فشار خون ، استفراغ، بی خوابی ، اسهال ، ناراحتی بینی ، تحریک گلو ، خشکی دهان ، احساس مستی ، دیس آرتریا ، خلق سرخوشی ، هایپرهیدروز ، یبوست ، احساس غیرطبیعی ، نقص ذهنی ، لرزش ، پولاکیوریا ، درد دهان و حلق ، تاکی کاردی ، صدمه عمدی به خود، دندان درد،  احساس ریلکسیشن ، میالژی ، گیجی ، دیسفوریا ، از دست دادن هوشیاری

metoclopramide intranasal-acetaminophen/pamabrom/pyrilamine-acetazolamide-acrivastine-alfentanil-alprazolam-amitriptyline-amobarbital-amoxapine-amphetamine-amphetamine polistirex-arbaclofen-aripiprazole-armodafinil-asenapine-atomoxetine-baclofen-belladonna and opium-benperidol-benzhydrocodone/acetaminophen-brexanolone-brexpiprazole-brimonidine-brivaracetam-brompheniramine-buprenorphine-buprenorphine transdermal-buspirone-butabarbital-butalbital-butorphanol-caffeine-calcium/magnesium/potassium/sodium oxybates-cannabidiol-carbamazepine-carbinoxamine-cariprazine-carisoprodol-cenobamate-cetirizine-chlordiazepoxide-chlorpheniramine-chlorpromazine-chlorzoxazone-clemastine-clomipramine-clonazepam-clonidine-clorazepate-clozapine-codeine-cyclobenzaprine-cyproheptadine-dantrolene-desflurane-desipramine-desloratadine-deutetrabenazine-dexbrompheniramine-dexchlorpheniramine-dexmethylphenidate-dextroamphetamine-diazepam-diazepam intranasal-diethylpropion-dimenhydrinate-diphenhydramine-diphenoxylate hcl-dosulepin-doxepin-doxylamine-droperidol-efavirenz-emedastine-estazolam-eszopiclone-ethanol-ethosuximide-ethotoin-ezogabine-felbamate-fenfluramine-fentanyl-fentanyl intranasal-fentanyl transdermal-fentanyl transmucosal-fexofenadine-flibanserin-fluphenazine-flurazepam-fosphenytoin-gabapentin-gabapentin enacarbil-guanfacine-haloperidol-hydrocodone-hydromorphone-hydroxyzine-iloperidone-imipramine-isocarboxazid-isoflurane-ketamine-lamotrigine-lasmiditan-levetiracetam-levocetirizine-levorphanol-lisdexamfetamine-loratadine-lorazepam-loxapine-lurasidone-maprotiline-meclizine-meperidine-metaxalone-methadone-methamphetamine-methocarbamol-methylphenidate-midazolam-midazolam intranasal-modafinil-morphine-nalbuphine-nicotine gum-nicotine inhaled-nicotine intranasal-nicotine lozenge-nicotine transdermal-nortriptyline-olanzapine-oliceridine-orphenadrine-oxazepam-oxycodone-oxymorphone-paliperidone-pentazocine-pentobarbital-phendimetrazine-phenelzine-phentermine-phenylephrine PO-phenytoin-pimavanserin-pimozide-pomalidomide-pregabalin-primidone-promethazine-propofol-protriptyline-pseudoephedrine-quazepam-quetiapine-ramelteon-remifentanil-remimazolam-reserpine-risperidone-rufinamide-scopolamine-secobarbital-sevoflurane-sodium oxybate-stiripentol-sufentanil-sufentanil SL-sulpiride-suvorexant-tapentadol-tasimelteon-temazepam-tetrabenazine-thalidomide-thioridazine-thiothixene-tiagabine-tizanidine-topiramate-tramadol-tranylcypromine-triazolam-trifluoperazine-trimipramine-triprolidine-valerian-valproic acid-vigabatrin-zaleplon-ziconotide-ziprasidonezolpidem-zonisamide

هشدارها

-فقط از طریق برنامه دسترسی محدود (REMS) موجود است.
-به احتمال زیاد با سداسیون همراه است.
- تغییرات دیسوسیتیو یا ادراکی (شامل تحریف زمان ، فضا و توهمات) ، دیریلیزیشن و دپرسونالیزیشن گزارش شده است.
- متداولترین تأثیرات روانشناختی تغییرات دیسوسیتیو یا ادراکی (شامل تحریف زمان ، مکان و توهمات) ، دیریلیزیشن و دپرسونالیزیشن است. بیماران مبتلا به سایکوز را قبل از تجویز با دقت ارزیابی کنید تا مشخص شود آیا سود بیشتر از خطر است.
-اسکتامین ماده تحت کنترل  با برنامه III است و ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد. قبل از تجویز، خطر را برای هر بیمار ارزیابی کنید.
-آنالیزهای گروهی با کارآزمایی های کنترل شده با دارونما در خصوص داروهای ضد افسردگی افزایش خطر خودکشی در بیماران مبتلا به 24 ≤ سال نشان داده است. از نظر بدتر شدن وضعیت بالینی و ظهور افکار و رفتارهای خودکشی ، کلیه بیمارانی که داروهای ضد افسردگی دریافت می کنند ، به ویژه در مرحله اولیه درمان، بایستی کنترل شوند. 
- سیستیت اولسراتیو یا بینابینی که در استفاده طولانی مدت ، بدون برچسب یا سوء مصرف کتامین گزارش شده است اسکتامین اینترانازال میزان بالاتری از علائم دستگاه ادراری تحتانی را در مقایسه با دارونما نشان داد. با این حال ، هیچ موردی از سیستیت بینابینی مشاهده نشده است.
-  در صورت تجویز در زنان باردار ممکن است باعث آسیب به جنین شود.
-بعد از مصرف تک دوز در داوطلبان سالم، اسکتامین باعث کاهش عملکرد شناختی 40 دقیقه پس از مصرف در مقایسه با دارونما شد. عملکرد شناختی ، تلاش ذهنی و خواب آلودگی در 2 ساعت پس از دوز قابل مقایسه بود.
-مصرف همزمان با سایر داروهای CNS دپرسانت  ممکن است خطر سداسیون افزایشی ایجاد کند.
-مصرف همزمان با داروهای محرک سایکوتیک یا MAOI ممکن است خطر افزایش فشار خون را افزایش دهد.

نکات قابل توصیه

-به دلیل خطرسداسیون، دیسوسیشن و افزایش فشار خون ، بیماران باید حداقل 2 ساعت پس از هر جلسه درمان تحت نظر قرار گیرند. با دقت ارزیابی کنید تا مشخص شود بیمار از نظر بالینی پایدار است و آماده ترک محیط مراقبت های بهداشتی است.
- باید تحت نظارت مستقیم در مراکز بهداشتی درمانی تجویزشود.
- پس از 4 هفته درمان ، مزایای ادامه درمان را ارزیابی کنید و نیاز به ادامه درمان را تعیین کنید.
- اختلال کبدی:
متوسط: AUC و نیمه عمردارو در مقایسه با حالت عملکرد طبیعی کبد، بالاتر است. ممکن است لازم باشد که بعد از تجویز دوز، برای مدت طولانی تری بیمار مانیتور شود.
شدید: مطالعه نشده ، بنابراین توصیه نمی شود
- اثربخشی در جلوگیری از خودکشی یا کاهش افکار یا رفتار خودکشی اثبات نشده است. استفاده از داروی اسکتامین مانع ازبستری شدن در بیمارستان نمیشود اگر به صورت بالینی تایید شده باشد، حتی اگر بیمار پس از دوز اولیه احساس بهبودی کند.
-فشار خون را قبل از تجویز ارزیابی کنید.
-اگر فشار خون پایه افزایش یابد (به عنوان مثال ،> 140 میلی متر جیوه سیستولیک ،> 90 میلی متر جیوه دیاستولیک) ، خطرات افزایش کوتاه مدت فشار خون و مزایای درمان را در نظر بگیرید.
--در صورتافزایش فشار خون یا فشار داخل جمجمه با خطر جدی ،از تجویز آن خودداری کنید.
-پس از تجویز دوز ، فشار خون را در حوالی دقیقه 40  مجدداً ارزیابی کنید (مربوط به پیک غلظت پلاسماست) و متعاقباً طبق دستورات بالینی فشار را کنترل کنید.
-اگر فشار خون در حال کاهش است و بیمار حداقل به مدت 2 ساعت از نظر بالینی پایدار به نظر می رسد ، ممکن است در پایان دوره مانیتورینگ بیمار ترخیص شود. در غیر این صورت ، به نظارت بر شرایط بیمار ادامه دهید.
- برخی از بیماران ممکن است پس از مصرف دارو، حالت تهوع و استفراغ  داشته باشند. به همین دلیل ، به بیماران توصیه کنید حداقل 2 ساعت قبل از تجویز دارو از مصرف غذا پرهیز کنند و حداقل 30 دقیقه قبل از تجویز دارو از نوشیدن مایعات خودداری کنند.
- حداقل 1 ساعت قبل از مصرف داروی اسکتامین، کورتیکواستروئید یا ضد احتقان های اینترانازال استفاده شود.

مصرف در بارداری

ممنوع است

-استفاده از روشهای مناسب پیشگیری از بارداری باید توصیه شود.
-بیماران با توانایی باروری، باید برنامه ریزی جهت پیشگیری از بارداری را در نظر بگیرند.
-اگر این دارو در دوران بارداری استفاده شود ، یا اگر بیمار در حین مصرف این دارو باردار شود ، درمان باید قطع شود و بیمار از آسیب احتمالی جنین مطلع شود.
مطالعات حیوانی شواهدی از تاخیر در رشد حسی-حرکتی ، ناهنجاری های اسکلتی و آپوپتوز نورونی را در دوزهای داخل بینی 0.3 برابر حداکثر دوز توصیه شده انسانی نشان داده است. هیچ داده کنترل شده ای در انسان وجود ندارد.

مصرف در شیردهی

اسکتامین در شیر ترشح میشود. هیچ داده ای در مورد تأثیرات آن برکودک شیرخوار و یا تولید شیر وجود ندارد.
مطالعات منتشر شده در مورد حیوانات خردسال سمیت عصبی را گزارش می کند. به دلیل پتانسیل مسمومیت عصبی ، به بیماران تذکر دهید که شیردهی در طول درمان توصیه نمی شود.

اشکال دارو اسکتامین

Spravato

جهت اطلاع از موجودی داروهای تک نسخه ای در موسسه خدمات دارویی رضوی، با واحد داروهای تک نسخه ای تماس بگیرید .
۰۵۱-۳۱۹۰۸ (داخلی ۱)
و یا شماره 09045416138
موسسه خدمات دارویی رضوی
بانک اطلاعات دارویی | جدیدترین اخبار دارویی | مشاوره داروییدمنوش های گیاهی رضوی| دارای خواص درمانی متنوع

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.