ادوکسابان Edoxaban


ادوکسابان یکی از اعضای گروه داروهای ضد انعقادی خوراکی جدید (NOACs) است و مهارکننده انتخابی، خوراکی و سریع الاثر فاکتور Xa است.

مکانیسم اثر

ادوکسابان یک مهار کننده انتخابی فاکتور Xa ، سرین اندوپپتیداز آبشار انعقادی مورد نیاز برای تجزیه پروترومبین به ترومبین است.

فارماکودینامیک

تجویز داروی ادوکسابان باعث افزایش زمان آزمایش های زمان لخته شدن می شود، از جمله: aPTT (زمان فعال شدن نسبی ترومبوپلاستین)، PT (زمان پروترومبین) و INR (نسبت طبیعی کننده بین المللی).

فارماکوکینتیک

 • فراهمی زیستی: 62٪

حداکثر غلظت پلاسمایی: 1-2 ساعت

غذا بر مواجهه کل سیستمیک تاثیر نمی گذارد

سوبسترا انتقال دهنده P-gp است

توزیع: توزیع دو فازی است

رسیدن به حالت پایدار: 3 روز

حجم توزیع (حالت پایدار): 107 لیتر

اتصال به پروتئین: 55٪

 • متابولیسم

ادوکسابان غالبا بدون تغییر شکل در پلاسما است

متابولیسم کمی از طریق هیدرولیز (به وسیله کربوکسیل استراز 1)، کونژوگاسیون و اکسیداسیون توسط CYP3A4 دارد

<10٪ به متابولیت غالب M-4 هیدرولیز شده است

قرار گرفتن در معرض متابولیت های دیگر <5٪

 • نیمه عمر: 10-14 ساعت

کلیرانس کلیوی: 11 لیتر / ساعت

کلیرانس کل: 22 لیتر / ساعت

دفع: عمدتا به صورت داروی بدون تغییر در ادرار؛ متابولیسم و دفع صفراوی / روده ای مسئول کلیرانس باقی مانده است

همودیالیز: جلسه 4 ساعته همودیالیز، مواجهه کلی ادوکسابان را کم تر از 7٪ کاهش داد

مقدار مصرف ادوکسابان

بزرگسالان

پیشگیری از سکته مغزی با فیبریلاسیون دهلیزی

60 میلی گرم خوراکی یک بار در روز

محدودیت استفاده

 • کلیرانس کراتینین بیشتر از 95 میلی لیتر در دقیقه: استفاده نکنید؛ خطر ابتلا به سکته مغزی ایسکمیک در مقایسه با وارفارین در آزمایش NVAF افزایش یافته است

درمان آمبولی ریوی یا ترومبوز ورید عمقی

برای درمان ترومبوز ورید عمقی (DVT) و آمبولی ریوی (PE) در بیمارانی که ابتدا با یک ضد انعقاد تزریقی به مدت 10-5 روز تحت درمان قرار گرفته اند،

> 60 کیلوگرم: 60 میلی گرم خوراکی یک بار در روز

≤60 کیلوگرم: 30 میلی گرم خوراکی یک بار در روز

کودکان

ایمنی و کارایی ثابت نشده است

تداخلات دارویی

تیروفیبان , دسیرودین , نلفیناویر , بپریدیل , داساتینیب , دالتپارین , ابیراترون , ایبریتومومب تیوکستان , توسیتومومب , تیپراناویر , ایپیلی موماب , اریترومایسین , انوکساپارین , پروپافنون , پریمیدون , پنتوپرازول , تنوفوویر , کوبیسیستات , سیمه پرویر , الیگلوستات , نیکاردیپین , کریزوتینیب , پوناتینیب , لومیتاپید , دروندارون , مفلوکین , فوس فنی توئین , پالیپریدون , ومورافنیب , ریتوناویر , کینین , وندتانیب , لوپیناویر , افاتینیب , بیوالی رودین , لدیپاسویر/سوفوسبوویر , داروناویر , رانولازین , نفازودون , ساکویی ناویر | ساکیناویر , تاموکسیفن , وین بلاستین , کاربامازپین , کارودیلول , کلاریترومایسین , دابیگاتران , علف چای , دوکسوروبیسین , ریفامپین , سانی تینیب , نیلوتینیب , هپارین , وراپامیل , بتریکسابان , اکساپروزین , فنوپروفن , اتراویرین , میبفرادیل , سوفوسبوویر و ولپاتاسویر , الاگولیکس , اوروکیناز | یوروکیناز , بداکیلین , سیمپرویر , راموسیروماب , برمفناک , لاسمیدیتان , کانگرلور , دفیبروتاید , کپماتینیب , اماداساکلین

دفیبروتاید - الویتگراویر/کوبیسیستات/امتری سیتابین/تنوفوویر - ، فاکتور 10 انسانی - امبیتاسویر/پاریتاپرویر/ریتوناویر و داسابوویر - پروژسترون میکرونیزه

هشدارها

- ادوکسابان خطر خونریزی را افزایش می دهد و می تواند منجر به خونریزی شدید و بالقوه مرگبار شود. هرگونه علائم یا نشانه های از دست دادن خون را به سرعت بررسی کنید در صورتی که بیمار خونریزی پاتولوژیک فعال را تجربه می کند متوقف شود داروهایی که همزمان انعقاد را متاثر می کنند می توانند این خطر را افزایش دهند .

- برای بیماران با دریچه های قلب مکانیکی یا تنگی میترال متوسط ​​تا شدید توصیه نمی شود؛ ایمنی و اثربخشی تایید نشده است

تجویز همزمان با مهارکننده های P-gp

 • ادوکسابان سوبسترا P-gp است. از تجویز همزمان با القا کننده های P-gp (به عنوان مثال، ریفامپین) اجتناب شود
 • فیبریلاسین دهلیزی غیردریچه ای: در تجویز همزمان با مهارکننده های P-gp کاهش دوز توصیه نمی شود ؛ بر اساس تجربه بالینی ENGAGE AF-TIMI 48، کاهش دوز در بیماران دریافت کننده همزمان مهارکننده های P-gp سبب کاهش سطح خونی ادوکسابان در مقایسه با افرادی که دوز کامل دریافت می کنند می شود .
 • درمان آمبولی ریوی/ترومبوز ورید عمقی: کاهش دوز هنگام مصرف همزمان با مهارکننده های P-gp توصیه شده است

معکوس شدن اثرات ضد انعقادی

 • روش تایید شده ای برای معکوس کردن اثرات ضدانعقادی ادوکسابان وجود ندارد
 • اثرات ممکن است تا 24 ساعت پس از آخرین دوز باقی بماند
 • اثرات ضد انعقادی با آزمون آزمایشگاهی استاندارد قابل نظارت نیست
 • دارویی برای خنثی کردن ادوکسابان در دسترس نیست همودیالیز به طور قابل توجهی به کلیرانس ادوکسابان کمک نمی کند
 • انتظار می رود که پروتامین سولفات، ویتامین K و ترانگزامیک اسید، فعالیت ضد انعقادی ادوکسابان را تغییر ندهد؛ استفاده از کنسانتره های کمپلکس پروترومبین فعال یا فاکتور VIIa نوترکیب ممکن است در نظر گرفته شود، اما در مطالعات بالینی نتایج ارزیابی نشده است؛ هنگامی که کنسانتره های کمپلکس پروترومبین استفاده می شود، نظارت بر اثر ضد انعقاد ادوکسابان با استفاده از آزمایش انعقاد یا فعالیت ضد FXa مفید نیست و توصیه نمی شود.

**هشدار شدید

کاهش کارایی با کلیرانس کراتینین بیشتر از 95 میلی لیتر بر دقیقه

 • - در کلیرانس کراتینین بیشتر از 95 میلی لیتر بر دقیقه استفاده نکنید
 • - در مطالعه ENGAGE AF-TIMI 48، بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی غیر دریچه ای با کلیرانس کراتینین بیشتر از 95 میلی لیتر بر دقیقه ، افزایش میزان سکته مغزی ایسکمیک با ادوکسابان 60 میلی گرم در روز در مقایسه با بیماران تحت درمان با وارفارین داشتند
 • - در این بیماران باید ضد انعقاد دیگری استفاده شود

- قطع زودرس باعث افزایش خطر حوادث ایسکمیک می شود

 • - قطع زودرس هر ضد انعقاد خوراکی در غیاب ضد انعقاد جایگزین مناسب، خطر ابتلا به حوادث ایسکمیک را افزایش می دهد
 • - اگر به دلیلی غیر از خونریزی پاتولوژیک و یا اتمام دوره درمان متوقف شده باشد، پوشش دادن را با یک ضد انعقاد دیگر در نظر بگیرید که در دستورالعمل انتقال توضیح داده شده است

هماتوم نخاعی / اپیدورال

 • هماتوم های اپیدورال یا نخاعی ممکن است در بیماران تحت درمان با ادوکسابان که بیهوشی نوراکسیال دریافت می کنند یا تحت معاینه نخاعی قرار می گیرند رخ دهد
 • این هماتوم ها ممکن است موجب فلج طولانی مدت یا دائمی شوند. در هنگام برنامه ریزی بیماران برای انجام فرآیند های نخاعی، این خطرات را در نظر بگیرید
 • بیماران را به طور منظم برای علائم و نشانه های اختلال عصبی نظارت کنید. اگر نقص عصبی ایجاد شد، درمان فوری ضروری است
 • عواملی که می توانند خطر ابتلا به هماتوم های اپیدورال یا نخاعی را در این بیماران افزایش دهند عبارتند از:

o استفاده از کاتترهای اپیدورال ثابت

o استفاده همزمان از داروهای دیگر که هموستاز را متاثر می کنند (مثلا NSAIDs، مهارکننده های پلاکتی، سایر داروهای ضد انعقادی، داروهای ضد ترومبوتیک، فیبرینولیتیک ، مهارکننده های بازجذب نوراپی نفرین)

- سابقه ضایعات تروماتیک یا مکرر اپیدورال یا نخاعی

- سابقه بدشکلی ستون فقرات یا جراحی ستون فقرات

- زمان بندی مطلوب بین تجویز داروی ادوکسابان و روش های نوراکسیال شناخته نشده است

نکات قابل توصیه

 • به همه ی متخصصان مراقبت های سلامتی خود بگویید که داروی ادوکسابان را مصرف می کنید. این شامل پزشکان، پرستاران، داروسازان و دندانپزشکان شما می شود. طبق آنچه پزشک به شما گفته، ممکن است این دارو قبل از انواع خاصی از جراحی متوقف شود. اگر ادوکسابان متوقف شود، پزشک شما زمان مصرف دوباره دارو را به شما اطلاع خواهد داد.
 • بدون اطلاع پزشک مصرف دارو را متوقف نکنید.
 • عملکرد خونی خود را طبق دستور پزشک بررسی کنید. با پزشک صحبت کنید.
 • شما ممکن است به راحتی خونریزی کنید مراقب باشید و از آسیب دوری کنید. از یک مسواک نرم و لوازم اصلاح الکتریکی استفاده کنید.
 • مشکلات خونریزی بسیار بد و گاهی اوقات کشنده با ادوکسابان اتفاق افتاده است. با پزشک صحبت کنید.
 • اگر زمین خوردید یا صدمه دیدید، یا به سرتان ضربه خورد، بلافاصله به پزشک خود اطلاع دهید. حتی اگر احساس خوبی داشتید با پزشک خود صحبت کنید.
 • اگر باردار یا دارای قصد بارداری هستید، به پزشک خود بگویید. شما باید در مورد مزایا و خطرات استفاده از ادوکسابان در حین بارداری صحبت کنید.
 • اگر در حین بارداری از ادوکسابان استفاده کرده اید، به پزشک کودک خود بگویید.
 • با غذا یا بدون غذا مصرف کنید.
 • برای به دست آوردن بیشترین اثر، دوزی را از دست ندهید.
 • حتی با وجود احساس بهبودی مصرف دارو را طبق دستور پزشک ادامه دهید.
 • اگر قادر نیستید قرص ها را ببلعید، قرص ها را می توان خرد کرده و در 2 تا 3 اونس (60 تا 90 میلی لیتر) آب مخلوط نمود. شما همچنین می توانید قرص های خرد شده را در پوره سیب زمینی مخلوط کنید. بعد از مخلوط کردن، فورا آن را مصرف کنید.
 • کسانی که لوله های تغذیه ای دارند ممکن است از ادوکسابان استفاده کنند. طبق دستور استفاده کنید. لوله تغذیه را پس از مصرف ادوکسابان بشویید.
• دوز فراموش شده را در همان روز مصرف کنید.اگر روز بعد به خاطر آوردید از آن صرف نظر کنید.از دوبرابر کردن یا افزایش دوز خودداری کنید.

"داروهای معرفی شده و مشاوره دارویی به معنای تجویز نمی باشند. لطفا پیش از مصرف هر دارویی با پزشک مشورت کنید."

بنر مشاوره دارویی
 
برای دسترسی به کانال های شرکت خدمات دارویی رضوی بر روی پیام رسان مدنظر کلیک کنید:

🟣 اینستاگرام 🟡 لینکدین 🔵 تلگرام 🟠 ایتا 🟢 بله

نظر خود را درباره خدمات ما بگویید:

لینک نظرسنجی
 

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.